Wiele firm szkoleniowych i doradczych skupia się w swojej pracy na określonych obszarach swojej specjalizacji: sprzedaży, zarządzaniu, marketingu, czy finansach.

Niestety takie podejście rzadko daje trwały rezultat, ponieważ firma to złożony organizm i jeśli kuleje sprzedaż, to niekoniecznie przyczyną są słabi handlowcy. Może ty być nietrafiony marketing, nieterminowe dostawy lub braki kadrowe na produkcji.

Aby znaleźć prawdziwy powód problemów należy poznać organizację, zdiagnozować niejednokrotnie ukrytą przyczynę problemu i zastosować program naprawczy obejmujący wszystkie działy dotknięte jego konsekwencjami.

Jako grupa Twoi Eksperci stawiamy na całościowe podejście do wsparcia naszych klientów, dlatego w miejsce standardowych szkoleń proponujemy długofalowe programy rozwojowe… (czytaj więcej)

Piotr Pytel – założyciel grupy Twoi Eksperci

Strategia przedsiębiorstwa (firmy).

Pomagamy przedsiębiorcom podejmować lepsze decyzje biznesowe i zwiększać zyski poprzez stworzenie spójnej strategii działania.

Programy rozwojowe dla kadry kierowniczej.

Pomagamy kadrze kierowniczej przejść drogę z osoby zarządzającej do lidera, za którym ludzie pójdą w ogień!

Program rozwoju marketingu i sprzedaży.

Pomagamy połączyć marketing i sprzedaż, aby zmaksymalizować efektywność pracy handlowców i zwiększyć zyski.

Badania satysfakcji i oczekiwań pracowników.

Pomagamy poznać prawdziwy poziom zadowolenia z pracy i oczekiwań pracowników wobec przełożonych poprzez przeprowadzenie dedykowanych badań fokusowych, ankiet i wywiadów.

Nasz cel!

Jednym z celów grupy TwoiEksperci.pl i naszej Fundacji jest to, żeby wywierać pozytywny wpływ na postawę Polskich Przedsiębiorców z sektora MSP, którzy po powrocie do swoich firm, będę wywierać pozytywny wpływ na swoich pracowników, a Ci zrobią to samo ze swoimi bliskimi w domach.

Zmieńmy razem Polską Przedsiębiorczość i dajmy świetlaną przyszłość kolejnym pokoleniom Polaków!

Jak pomagamy?

1.


Analiza potrzeb

2.


Opracowanie planu rozwoju

3.


Przygotowanie strategii przedsiębiorstwa (firmy) – jeśli jest potrzebna.

4.


Pomiar aktualnych parametrów niezbędnych do sprawdzenia wyników

5.


Realizacja szkoleń, konsultacji lub doradztwa

6.


Pomiar wyników działań rozwojowych

 

Jako firma Twoi Eksperci wspieramy projekt „Usłyszeć na czas”