Jak stać się szefem, z którym ludzie pójdą w przysłowiowy ogień?

Craig Groeschel, ekspert z dziedziny przywództwa, którego regularnie słucham i obserwuję, stale podkreśla, że ludzie wolą pójść za kimś, kto jest zawsze sobą niż za kimś, kto ma zawsze rację. To stwierdzenie, z którym się zgadzam, podkreśla wagę autentyczności w budowaniu wizerunku dojrzałego lidera, gotowego do poprowadzenia innych w przysłowiowy ogień.

Wielu z nas może się wydawać, że ludzie są gotowi prawdziwie zaangażować się wyłącznie pod skrzydłami charyzmatycznego szefa, który stanie przed nimi niczym Mel Gibson w filmie Brave Heart i wygłosi płomienne przemówienie, trafiające do serca każdego pracownika. Tymczasem moje wieloletnie obserwacje wskazują, że tym, co długofalowo buduje zaufanie do lidera, jest jego samoświadomość i przewidywalność.

Samoświadomość lidera oznacza, że dobrze wie, jakie są jego mocne strony i nie boi się ich konsekwentnie wykorzystywać w swoim życiu zawodowym. Równocześnie jest na tyle dojrzały, że potrafi zdiagnozować swoje niedoskonałości i otwarcie się do nich przyznawać. Dojrzały lider będzie szukał wokół siebie osób, które są w stanie uzupełnić jego braki, a nie starał się za wszelką cenę udowodnić, że jest sobie w stanie ze wszystkim świetnie poradzić. Ta pokora biznesowa i umiejętność przyznawania się do swoich błędów to bardzo silne czynniki budujące zaufanie do lidera.

Z kolei gdy mówimy o przewidywalności, to warto wspomnieć o znanej koncepcji zarządzania sytuacyjnego, przedstawionej w serii książek K. Blancharda pt. Jednominutowy Menedżer. Zgodnie z tą koncepcją szefowie stosują następujące style zarządzania: dyrektywny, trenerski, coachingowy i delegujący.

  1. W stylu dyrektywnym rolą szefa jest jasne precyzowanie oczekiwań oraz wskazanie sposobu realizacji zadania. Ten styl przypomina wydawanie rozkazów, przy czym nie oznacza on, że ludzie, szczególnie ci najmniej doświadczeni, czują się poniżani. Wręcz przeciwnie, ta grupa pracowników oczekuje, że szef powie im dokładnie co mają zrobić i wskaże na konkretne kroki, które należy wykonać.
  2. Styl trenerski zakłada, że szef będzie nadal wytyczał kierunek i sposób działania, przy czym powoli będzie pozostawiał pracownikowi pole do eksperymentowania i doświadczania ewentualnych porażek. Rolą lidera jest tutaj nie tylko przekazywanie wytycznych, ale także okazywanie wsparcia temu wciąż niedoświadczonemu pracownikowi.
  3. W stylu coachingowym rolą szefa jest zadawanie otwartych pytań, które skłonią pracownika do samodzielnego wyznaczenia sobie konkretnego celu i sposobu jego realizacji. Dojrzały lider wie, że prawdziwa, długofalowa motywacja rodzi się u pracownika wówczas, gdy to on sam wypracuje swój indywidualny cel i metodę jego osiągnięcia.
  4. Docelowym i najbardziej pożądanym stylem jest styl delegujący, w którym szef jedynie wskazuje na problem do rozwiązania, a pracownik samodzielnie przeprowadza proces myślowy, związany z możliwymi opcjami i wybiera spośród nich tę, która wg niego jest najbardziej efektywna.

Jak te style mają się do przewidywalności szefa? Chodzi o to, aby zarówno szef, jak też członkowie jego zespołu wiedzieli, dlaczego w danej sytuacji jest stosowany konkretny styl zarządzania. Zadaniem szefa jest komunikowanie tego i jednoczesne wskazywanie pracownikom ścieżki rozwoju, na końcu której znajduje się docelowy, delegujący styl zarządzania. Zburzenie tego porządku i przypadkowe stosowanie różnych stylów zarządzania wobec pracowników, powoduje chaos i poczucie zagrożenia. Żaden doświadczony pracownik nie chce przecież poczuć się jak rekrut, któremu wydawane są rozkazy.

Drogi szefie, zachęcam Cię do autoanalizy w zakresie swoich mocnych i słabych stron. Nie bój się wykorzystywać tego, co jest twoim atutem, a jednocześnie miej wystarczająco pokory, aby oddawać pole innym tam, gdzie nie jesteś ekspertem. Zadbaj też o to, aby świadomie i konsekwentnie stosować opisane style zarządzenia. W ten sposób zbudujesz zdrowe fundamenty zaufania, które pozwolą rozwinąć się tobie i twojemu zespołowi.

 

 

Nazywam się Filip Nerc i od kilkunastu lat pomagam menedżerom rozwijać się w zakresie zarządzania i umiejętności przywódczych. Przede wszystkim zachęcam do wykorzystywania swoich mocnych stron w budowaniu trwałych relacji z ludźmi. Dodatkowo jestem wykładowcą Warsztatów Umiejętności Biznesowych.