535-397-439 biuro@twoieksperci.pl

Jakie dokumenty zobowiązana jest składać spółka z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • ramy prawne komunikacji spółki z o.o. z KRS
  • zmiany w zakresie udziałowców spółki (sprzedaż udziałów, wyjście ze spółki, nowi udziałowcy)
  • zmiany w zakresie zarządu i organu nadzoru (zmiana składu)
  • sprawozdania roczne
  • likwidacja, przekształcenie – ogólne ramy

 

Cele i metody szkoleniowe

Głównym celem szkolenia jest nabycie lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązków prawnych związanych z przedkładaniem dokumentacji do KRS przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szkolenie kierowane do zarządów oraz osób odpowiedzialnych za dokumentację w spółce.

Równomiernie rozłożone aspekty teoretyczne i praktyczne (50/50), ćwiczenia wykonywane na życzenie na przykładach podawanych przez uczestników, informacja zwrotna i korekta po każdym ćwiczeniu.

 

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

OBSZAR – Wiedza – uczestnik wie, w jakich okolicznościach spółka z o.o. ma obowiązek złożyć dokumentację do KRS oraz jakie dokumenty należy złożyć.

OBSZAR – Umiejętności – uczestnik wie, jak wypełniać niezbędną dokumentacje oraz jak zachować się w razie konieczności uzupełniania braków lub wezwań z KRS.

OBSZAR – Kompetencje społeczne – uczestnik prawidłowo komunikuje się z KRS, umie cedować obowiązki dokumentacyjne na współpracowników lub podwładnych.

 

Korzyści

Brak konieczności zlecania czynności administracyjno-prawnych na zewnątrz, lepsze zrozumienie funkcjonowania własnej organizacji, lepsze przygotowanie do zmian organizacyjnych w organizacji, zmniejszenie ryzyka związanego z nie realizacją lub wadliwą realizacją obowiązków prawnych związanych z KRS.

 

W celu zapisania się na szkolenie należy zapoznać się z regulaminem następnie wypełnić formularz i przesłać na adres: biuro@twoieksperci.pl

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfRegulamin Uczestnictwa

Znalezione obrazy dla zapytania doc iconFormularz Zapisu na Szkolenie

PROWADZĄCY – MICHAŁ PALUSZEK 

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, własną kancelarię prowadzi od 2013 roku. Dobrze czuje się w sprawach związanych z prawem nowych technologii, autorskim, telekomunikacyjnym czy ochrony danych osobowych, z czego także prowadził szkolenia. Do każdego tematu podchodzi indywidualnie i kompleksowo, starając się szukać także nietypowych rozwiązań.

Unikalność

Szkolenie przygotowane na podstawie wieloletniej praktyki w komunikacji spółek z KRS przez radcę prawnego obsługującego osoby prawne, w tym spółki z o.o., od ponad 10 lat. Szkolenie przewiduje praktyczne podejście do tworzenia dokumentacji i rozwiązywania pojawiających się problemów, na bazie uprzednich doświadczeń prowadzącego szkolenie.

Zapytaj o szkolenie

1 + 14 =

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress