535-397-439 biuro@twoieksperci.pl

Przywództwo XXI wieku - czyli jak sobie radzić w erze pracownika?

“Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być.” Rosalynn Carter

       Program szkoleniowy „Przywództwo w XXI wieku” został przygotowany celowo dla liderów, którzy poszukują skutecznych metod kierowania oraz przewodzenia ludźmi. Warsztat został skonstruowany na bazie 18 lat doświadczenia zawodowego, oraz ponad 5000 godzin praktyki trenerskiej.

Program szkolenia

Typy osobowości

 • Mój profil osobowości – czyli moje mocne/słabe strony, predyspozycje oraz szanse i zagrożenia z tego wynikające.
 • Rozpoznawanie typów osobowości.
 • Kim są moi współpracownicy? Określenie typów osobowości, jakie mają moi pracownicy.

Komunikacja interpersonalna

 • Typy osobowości a komunikacja.
 • Sposoby komunikowania się (słowa, gesty, ton głosu).

Delegowanie oraz egzekwowanie zadań

 • Metody delegowania zadań.
 • Metody egzekwowania zadań.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej.

Rozwijanie pracowników

 • Krzywa Gaussa – wykres rozwoju pracownika – jaki poziom umiejętności oraz zaangażowania reprezentuje dany pracownik.
 • Zły – głupi – mądry pracownik, jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować.
 • Sposób motywowania pracowników do większego zaangażowania.

Przywództwo sytuacyjne (dopasowane do sytuacji)

 • Style przywództwa: dyrektywny, trenerski, wspierający oraz delegujący.
 • Metody planowania rozwoju wybranych pracowników z zastosowaniem stylów przywództwa.

Misja i wizja firmy

 • Określenie misji firmy – co chcemy zrobić.
 • Określenie wizji firmy – jak chcemy to zrobić.

Proces ciągłego udoskonalania

 • Cykl Deminga
 • Metoda “Małych Kroków”
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej oraz wzmacnianie pozycji na rynku poprzez podnoszenie jakości pracy na przykładzie Toyoty.

Zmiana relacji zawodowych z koleżeńskich na służbowe

 • Określenie wizji “nowych” relacji służbowych – jak waszym zdaniem wyglądają optymalne relacje w pracy?
 • Wymaganie zamiast pobłażania.

Podstawy komunikacji

 • Komunikacja jako proces.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Zasady dobrej komunikacji.
 • Kanały komunikacji/typy osobowości.
 • Sposoby komunikacji.

Budowanie zespołu

 • Etapy rozwoju zespołu: grupa społeczna, grupa, zespół.
 • Cechy i charakterystyka zespołu.
 • Budowanie zespołu w praktyce: budowanie wieży.

Budowanie relacji i zaufania w zespole (ćwiczenia)

 • ćwiczenie “niemożliwe nie istnieje”
 • ćwiczenie “pole minowe”

Zadawanie pytań (ćwiczenia)

 • Rodzaje pytań.
 • Struktura pytań otwierających.
 • Zadawanie pytań ukierunkowane na budowanie zaufania i relacji.

Organizacja i delegowanie zadań (ćwiczenia)

 • Zadania łatwe i trudne, podział i ich realizacja.
 • Wyznaczanie priorytetów.
 • Jak delegować zadania – zakres, czas i budżet.
 • Jak weryfikować i rozliczać zadania.
 • “Co podlega odbiorowi?”

Psychologiczne aspekty motywacji

 • Źródła motywacji.
 • Elementy niezbędne do motywowania innych.
 • Motywacja przez potrzeby.

 

Unikalność szkolenia

Program szkoleniowy „Przywództwo XXI wieku” został stworzony na podstawie ponad 18 letniej praktyki zawodowej oraz ponad  5000 godzin doświadczenia praktycznego w obszarze szkoleń. Bazuje on na zajęciach warsztatowych, gdzie 80% to ćwiczenia praktyczne, a 20% to wiedza teoretyczna. Dzięki takiej konstrukcji zajęć, uczestnicy doświadczają procesu szkoleniowego na sobie, co skutkuje zapamiętaniem zagadnień na poziomie do 90%.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów do skutecznego kierowania, przewodzenia, motywowania oraz rozwijania swoich pracowników i współpracowników.

 

Grupa docelowa

 • Przedsiębiorcy
 • Zarządy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy
 • Liderzy

 

Efekty szkolenia

Uczestnik po szkoleniu:

OBSZAR – Wiedza

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • ma wiedzę na temat określania misji oraz wizji firmy,
 • ma wiedzę na temat różnic międzyludzkich wynikających z typów osobowości,
 • zna podstawy psychologii niezbędne do dobrego komunikowania się,
 • zna metody delegowania i egzekwowania zadań zleconych pracownikom,
 • zna metodę określania poziomu kompetencji pracowników w ściśle określonym zakresie obowiązków,
 • wie jak motywować siebie oraz innych,
 • zna metodę “Ciągłego Udoskonalania” procesów zachodzących w firmie,
 • wie w jaki sposób metodą “Małych Kroków” przejść z relacji koleżeńskich na stopę służbową z pracownikami.

OBSZAR – Umiejętności

 • potrafi określać misję oraz wizję firmy,
 • potrafi rozpoznawać różne typy osobowości i komunikować się z nimi w skuteczny sposób,
 • potrafi się komunikować za pomocą pytań,
 • potrafi delegować i egzekwować zadania w sposób stanowczy, a jednocześnie niekonfliktowy,
 • potrafi podczas krótkiej rozmowy z pracownikiem zdiagnozować jego poziom umiejętności oraz zaangażowania w pracy,
 • potrafi za pomocą “Małych Kroków” zmieniać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa w kierunku ciągłego udoskonalania,
 • potrafi budować atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia,
 • potrafi motywować siebie i innych.

OBSZAR – Kompetencje społeczne

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm w trakcie realizacji zadań związanych, z wykonywaniem powierzonych zadań,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego.

W celu zapisania się na szkolenie należy zapoznać się z regulaminem następnie wypełnić formularz i przesłać na adres: biuro@twoieksperci.pl

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfRegulamin Uczestnictwa

Znalezione obrazy dla zapytania doc iconFormularz Zapisu na Szkolenie

Biznesowe PROWADZĄCY – PIOTR PYTEL

Ze słowa mówionego uczynił skuteczne narzędzie sprzedażowe. Codziennie pracuje nad tym, by to, co wypowiedziane było właściwie usłyszane. Wie jak budować i przedstawiać szkolenia, które inspirują, przekonują, angażują i prowadzą do zamierzonego celu. Tą wiedzą i zdobywanym od 18 lat doświadczeniem dzieli się jako ekspert z zakresu wystąpień publicznych, szkoleń sprzedaży, trener trenerów, oraz mentor. I choć to słowa są jego orężem, nie teoria lecz działanie i praktyka są wytycznymi jego pracy. Zgłębia tajniki procesów decyzyjnych, pomaga wytyczać właściwy kierunek, odpowiedzialnie puszcza swoich podopiecznych na głęboką wodę i wierzy, że najlepszym sprzedawcą jest… ludzki umysł. Prowadzi własną sieć franczyzową Storyteller Club, szkoli środowiska biznesowe i akademickie. Żyje odważnie i z pasją, nieustannie podnosząc swoje kompetencje biznesowe.

W swojej karierze szkolił kadrę menedżerską takich marek jak: ING Bank Śląski, Warta SA, Poczta Polska, Grupa ORBIS, Leroy Merlin, Oberthur, IKEA Polska, OPAL, MIKOMAX SP. z o.o., Złote Myśli, CC news, Pekao Bank Hipoteczny, TB Tracks & Trailer Serwis, E-sky, MAN Bus & Track, Grupa Muszkieter, McCain, PZU, Warta, Rockwell, Johnson & Johnson, Ultimo, Intrum Justitia, UPS, DHL, Kopex, Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Korzyści

 • doprecyzowanie misji (celu) oraz wizji (sposobów realizacji celu) przedsiębiorstwa – nadanie precyzyjnego kierunku działania przedsiębiorstwa,
 • podniesieniem świadomości pracowników na temat kierunku rozwoju przedsiębiorstwa,
 • dostosowanie wydajności pracy przedsiębiorstwa do realiów rynkowych poprzez skuteczne wyznaczanie oraz delegowanie zadań pracownikom,
 • lepsza organizacja pracy w przedsiębiorstwie,
 • poprawienie komunikacji w zespole,
 • poprawienie wydajności pracy,
 • większa motywacja pracowników.

Metody szkoleniowe

 • ćwiczenia praktyczne i ich analiza,
 • ćwiczenia dotyczące języka niewerbalnego mające na celu nabycie umiejętności lepszej komunikacji (postawa, gestykulacja, mimika i oddech),
 • praca nad wizerunkiem,
 • ćwiczenia grupowe,
 • burza mózgów,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacje eksperckie,
 • ćwiczenia indywidualne.

Zapytaj o szkolenie

7 + 7 =

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress