535-397-439 biuro@twoieksperci.pl

Praktyczne warsztaty RODO - czyli jak przygotować firmę na zmiany.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Analiza zasobów własnych
 • Wskazanie na zakres i potrzeby analizy, definiowanie zasobów.
 • Szukanie nietypowych elementów i prawidłowa identyfikacja zasobów.
 • Próba stworzenia dedykowanej listy zasobów lub wskazanie metodologii jej tworzenia.
 1. Analiza ryzyka.
 • Podstawa prawna, zakres, przykłady istniejących metod lub zasad tworzenia takich analiz.
 • Określanie konieczności sporządzania analizy w danych wypadku oraz wskazanie ew. procedur opracowania analizy w tych wypadkach.
 1. Zabezpieczenie danych
 • Omówienie podstaw prawnych i konieczności zabezpieczania danych.
 • Wskazanie typowych przykładów zabezpieczeń.
 • Opracowanie dedykowanych metod i zasad zabezpieczenia danych.
 1. Rejestr czynności przetwarzania.
 • Omówienie podstaw prawnych i zasad funkcjonowania.
 • Próba stworzenia dedykowanego rejestru.
 1. Case study i pytania.

 

Dzień 2

 

 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych:
 • Podstawy prawne i charakter prawny – omówienie.
 • Przykłady zastosowań, faktyczne cele, korzyści i zagrożenia.
 • Przykłady dla danego typu działalności i wskazanie typowych, funkcjonalnych rozwiązań.
 • Stworzenie przykładowego, dedykowanego wzorca umowy.
 1. Polityki bezpieczeństwa, certyfikacja, inna przydatna dokumentacja.
 • Omówienie charakterystyki prawnej.
 • Wybadanie i wskazanie potrzeb w zakresie posiadania odpowiedniej dokumentacji.
 • Wskazanie metod przygotowywania i bieżącej obsługi dokumentacji.
 • Próba stworzenia dedykowanej dokumentacji.
 1. Generowanie raportów z naruszenia ochrony danych, realizacja praw osób, których dane dotyczą.
 • Podstawy prawne żądań osób, których dane dotyczą.
 • Wskazanie typowych rozwiązań i metod analizy wniosków.
 • Przygotowanie dedykowanych rozwiązań – wzorów raportów i procedur.
 1. Cykliczność audytów.
 • Podstawy prawne, omówienie faktycznej potrzeby cykliczności audytów.
 • Wskazanie najistotniejszych elementów do weryfikacji czasowej.
 1. Podsumowanie i pytania.

 

Unikalność szkolenia

Szkolenie ogólne z RODO jest prowadzone przez praktyka, który oprócz pomocy firmom z sektora MŚP wdrażał RODO między innymi w grupie kapitałowej 7 spółek o obrotach kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Głównym celem tego szkolenia jest przygotowanie praktyczne na zmiany w prawie związane z rozpoczęciem stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO/GDPR) z punktu widzenia administratora danych o niewielkim/ograniczonym zakresie działalności.

 

Grupa docelowa

 • Przedsiębiorcy,
 • Kierownicy,
 • Pracownicy mający kontakt z danymi osobowymi,
 • Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie RODO.

 

Efekty szkolenia

Uczestnik po szkoleniu:

OBSZAR – Wiedza

 • Uczestnik zna zasady praktycznego zastosowania nowych przepisów ochrony danych osobowych (tworzenie dokumentacji, dokonywanie analizy ryzyka, odpowiedzi na zapytania osób, których dane są przetwarzane itp.)

OBSZAR – Umiejętności

 • Uczestnik potrafi przygotować dokumentację wymaganą przepisami prawa w odniesieniu do charakteru prowadzonej przez niego działalności.

OBSZAR – Kompetencje społeczne

 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności, tj. promuje postawę legalizmu i poszanowania praw osób trzecich.
 • rozwija swoją wiedzę w zakresie zabezpieczania danych osobowych.

W celu zapisania się na szkolenie należy zapoznać się z regulaminem następnie wypełnić formularz i przesłać na adres: biuro@twoieksperci.pl

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfRegulamin Uczestnictwa

Znalezione obrazy dla zapytania doc iconFormularz Zapisu na Szkolenie

PROWADZĄCY – MICHAŁ PALUSZEK 

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, własną kancelarię prowadzi od 2013 roku. Dobrze czuje się w sprawach związanych z prawem nowych technologii, autorskim, telekomunikacyjnym czy ochrony danych osobowych, z czego także prowadził szkolenia. Do każdego tematu podchodzi indywidualnie i kompleksowo, starając się szukać także nietypowych rozwiązań.

Zapytaj o Szkolenie

11 + 6 =

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress